Frederiksdal

Helhedsplan for Frederiksdal og projektforslag til avlsgården

Frederiksdal, Lolland

Ideen er at revitalisere landskabet og dermed styrke Frederiksdal som herregård med landbrug, vineri, musik, natur, kulturarv og et tilgængeligt landskab. Den overordnede ide med den landskabelig helhedsplan er at imødekommer fremtidens udfordringer, således at arealerne mellem bygningerne gøres tidssvarende i en fin balancegang mellem bevaring og udvikling -at omdanne tidligere bagsider til nye forsider. Helhedsplanen er en enkel figur med et Kryds, en Krins og Trampestien.

Udarbejdet i perioden 2004-2008, i samarbejde med ETUI

frederiksdal-stort

frederiksdal-ankomst

Ny ankomst etableret i 2014

masterplan01

Plan

modelfoto2

Modelfoto