Glorup

Udarbejdelse af landskabelig helhedsplan for Glorup

Glorup, Fyn

Helhedsplanen anviser principper for restaurering af eksisterende historiske elementer og anviser nye udviklingspotentialer, der med udgangspunkt i det eksisterende landskabs kvaliteter skal sikre fortsat aktivitet og dynamik på Glorup. Visionen er at revitalisere landskabet og redefinere rammerne omkring de funktionstomme landbrugsbygninger, så der skabes nye indtægtskilder, der kan sikre driften af Glorups historiske park.

Udarbejdet i 2009, i samarbejde med MIST

Glorup-Stort-foto

glorup-trappe

glorup-ankomst

ny-Glorup-oversigtsplan