Klintholm Gods

Udarbejdelse af ny landskabsplan til Hunosøgård

Klintholm Gods, Møn

Genskabelse af landskabelig have omkring pensionat.

Udarbejdes i 2015