Røsnæs

Udarbejdelse af landskabsplan for sommerhusområde på Røsnæs

Vollerup Overdrev, Røsnæs

Opgaveområdet er en 3.3ha. mark ved Vollerup Overdrev. Terrænet er let bevægeligt med lavning, mose og mindre højdedrag med nær beliggenhed til strand og vand. Forslaget er en enkel figur, som på én gang samler og deler landskabet – med skovplantninger, overdrev, levnede hegn og en randbeplantning organiseres det nye område omkring et lavtliggende åbent overdrev og højere liggende skovplantninger.

00

01

Modelfoto

03

Plan