Klippinge

Skitseforslag til rekreativt område i Klippinge, Stevns

Klippinge, Stevns

Skitseforslaget forener temaerne bæredygtighed og bevægelse i et område, der skal rumme parcourbane, stiforbindelser til det omgivende landskab og samtidig håndtere lokal nedsivning af overfladevand.

Udarbejdet i 2009, i samarbejde med ETUI

00

01

02

03

04