Vennerslund

Landskabelig helhedsplan for park og avlsgård

Vennerslund, Falster

Landskabelig helheds- og udviklingsplan for Vennerslund, som tilføjer nye tiltag og respektere stedets historiske lag og linjer og derved vender tidligere bagsider til potentielle forsider som kan rumme nye aktiviteter i de historiske rammer.

Udarbejdet i 2008 i samarbejde med ETUI

plan

gaardhaven2  parkogtaks

gaardspladsen